Zarządzenie 05/2017

ZARZĄDZENIE NR 05/2017 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W MIELNIKU
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia zapytań ofertowych na:
Na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o prawie zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r.,poz.907 z późn. zm.)
zarządzam co następuje:
§1-
Powołuję Komisję do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą - podwoziem jezdnym
w składzie:
1. Arkadiusz Panasiuk - przewodniczący Zespołu Roboczego
2. Agnieszka Radź - członek Zespołu Roboczego
3. Tomasz Kopytiuk - członek Zespołu Roboczego.
§2.
Obowiązkiem Komisji jest bezstronne, obiektywne, staranne, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa rozeznanie, zakwalifikowanie oraz wyłonienie najkorzystniejszych ofert i rozstrzygnięcie zapytań, o którym mowa w § 1
§3.
Po zakończeniu prac Komisja sporządzi Protokoły podpisane przez Członków Komisji, które przedłoży Dyrektorowi GOKSiR Mielnik w celu zawarcia umowy na usługi, o których mowa w§ 1.
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor - Michał Baranowski

Wprowadzający: Agnieszka Radź

Data modyfikacji: 2017-04-27

Opublikował: Agnieszka Radź

Data publikacji: 2017-04-27

Rejestr zmian