Zarządzenie 03/2017

ZARZĄDZENIE NR 03/2017 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W MIELNIKU
z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia zapytań ofertowych na:
-kompleksową obsługę sceniczną podczas XXVI Dni Mielnika -wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii podczas XXVI Dni Mielnika -usługę dmuchanego miasteczka podczas XXVI Dni Mielnika
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o prawie zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r.,poz.907 z późn. zm.)
zarządzam co następuje:
§1-
Powołuję Komisję do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na kompleksową obsługę sceniczną, wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii oraz usługę dmuchanego miasteczka podczas XXVI Dni Mielnika organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i rekreacji w Mielniku w składzie:
1. Arkadiusz Panasiuk - przewodniczący Zespołu Roboczego
2. Agnieszka Hyndza - członek Zespołu Roboczego
3. Agnieszka Radź -członek Zespołu Roboczego.
§2.
Obowiązkiem Komisji jest bezstronne, obiektywne, staranne, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa rozeznanie, zakwalifikowanie oraz wyłonienie najkorzystniejszych ofert i rozstrzygnięcie zapytań, o którym mowa w § 1 .
§3.
Po zakończeniu prac Komisja sporządzi Protokoły podpisane przez Członków Komisji, które przedłoży Dyrektorowi GOKSiR Mielnik w celu zawarcia umowy na usługi, o których mowa w§ 1.
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor - Michał Baranowski

Wprowadzający: Agnieszka Radź

Data modyfikacji: 2017-04-03

Opublikował: Agnieszka Radź

Data publikacji: 2017-04-03

Rejestr zmian