Zarządzenie 01/2017

ZARZĄDZENIE NR 01/2017 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I REKREACJI W MIELNIKU
z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.
Na podstawie Ustawy z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 111 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz.349 z późn. zm.) oraz Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku zarządzam, co następuje:
§1.
Wprowadza się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§2.
Traci moc poprzednio obowiązujący Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor - Michał Baranowski

Wprowadzający: Agnieszka Radź

Data modyfikacji: 2017-04-03

Opublikował: Agnieszka Radź

Data publikacji: 2017-04-03

Rejestr zmian